Rolllemodeller

Maiuran Loganathan (18) vil revolusjonere læreplattformer på tvers av landegrenser

Maiuran Loganathan (18) vil revolusjonere læreplattformer på tvers av landegrenser

by

Tok videregående på to år

Da Maiuran gikk i 9. klasse på ungdomskolen bestemte han seg for å ta opp videregående fag.  Dette gjorde at han ble ferdig med videregående ett år tidligere enn sine jevnaldrende. Maiurans motivasjonen var først og fremst en konkurranse med sin to år eldre søster.

– Skolemessig har jeg alltid konkurrert med min søster. Allerede på slutten av barneskolen tok jeg opp noen fag fra ungdomskolen. Da jeg kom til ungdomskolene tenkte jeg at jeg kunne like gjerne ta opp noen videregående fag også. Jeg ville ikke at søsteren skulle få så stort forsprang, ler Maiuran.

Konkurransen med søsteren har antageligvis sin bakgrunn i den tamilske kulturen hvor utdanning er svært verdsatt. Et enkelt google-søk viser at tamilske ungdommer har en av de høyeste deltagelsene i høyere utdanning i Norge.I tillegg til at utdanning er veldig viktig i den tamilske kulturen, har mine foreldre vært ekstra oppmerksomme på at min søster og jeg tar høyere utdanning. Dette er fordi de hadde kjent på den følelsen av å ikke ha muligheten til utdanning.

To gratis billetter til Norge

Maiuran uttrykker at han er svært opptatt av at alle i hele verden skal ha de samme premissene når gjelder rett til utdanning.

– Det forhold at jeg ble født i Norge var ganske tilfeldig. Pappa kom til Norge for å studere på Folkehøgskole og mamma ble også med pga dårlige utdanningsmuligheter i Sri Lanka. Det var slik de kom seg hit. Hadde de ikke fått de mulighetene hadde jeg nok ikke blitt født i her. Da hadde jeg ikke hatt de samme mulighetene til utdanning som jeg har i dag. I Norge har man alle de ressursene tilgjengelig når det kommer til utdanning. Man kan si det er som dans på roser her i forhold til andre land. At det har vært så tilfeldig, gjør at jeg syns det er urettferdig. Derfor vil jeg at alle skal ha de samme premissene når det gjelder utdanning.

Maiurans engasjement startet da han begynte på Elvebakken videregående høsten 2014. Ettersom han hadde tatt opp en del videregående fag hadde han tid til overs, og ville gjøre noe annet enn de typiske fritidsaktivitetene som man ellers driver med ved siden av skolen.

– Selv om Elvebakken er en bra og innovativ skole, så er det mye mer der ute. For å få et bredere perspektiv ville jeg dermed drive med noe utenom det vanlige. Etter å ha søkt litt rundt fant faren min Young Ambassadors som er et utdanningsprogram for samfunnsengasjerte elever på videregående skole.

Gjennom Young Ambassadors ble mange andre dører åpnet for 18-åringen. Han deltok senere på Benjamin Franklin Transatlantic Fellow som varte i 4 uker i USA. Deretter deltok han i Future Leaders som er et ledelseseksperimentsprogram.

Klimautfordringer trenger reelle løsninger

– Etter de fire ukene i USA på Benjamin Franklin Transatlantic Fellows opplevde jeg at Norge ikke hadde den samme ”entrepreneurial spirit” som man har i USA. Her har vi dermed et stykke å gå. Det er også her klimautfordringer kommer inn; de fleste forbinder klimautfordringer med politikk, men etter min mening er disse reelle problemer som trenger fysiske løsninger. Som et eksempel kan man nevne selskapet Tesla som viser hvordan en kan bruke entreprenørskap til å løse klimautfordringer.

På BFTF konferansen kom derfor Maiuran og andre deltakere på å få i gang en miljøkonferanse, Young Sustainable Impact. Denne konferansen går ut på at tjue unge mennesker under tjue år fra hele verden som brenner for miljø og entreprenørskap, skal møtes for å komme frem til en rekke løsninger på forskjellige klimautfordringer.

– Selv om klimautfordringer ikke trenger nødvendigvis å være avhengig av politiske ståsteder, må politikk selvfølgelig til for å sette rammer, påpeker Maiuran. Men entreprenører må komme med reelle løsninger. Det er dette som er essensen i YSI; å skape de løsninger som politikerne kan diskutere om.

Ediphy – en revolusjonerende læreplattform

Det hele startet med frustrasjoner over læreplattformene Fronter og It`s Learning som elever på ungdomskolen og videregående skole benytter.

– Jeg syns læreplattformene vi brukte virket så tungvinte og svært lite brukervennlige. Mine venner og jeg kom derfor på ideen om å lage en helt ny plattform hvor vi tar inspirasjon fra nye innovative plattformer som for eksempel Facebook og Google. Vil ville bruke alle de nye teknologiene som disse sidene bruker til å binde sammen alle studenter og lærere på tvers av grensene, forklarer Maiuran .

Navnet Ediphy kommer fra det engelske ordet Edify som betyr motivasjon til læring. Kjernen i Ediphy er å binde sammen og skape et produkt som er enkelt å bruke. Tanken er å ha tre forskjellige grupper i hvert fag; lokale, nasjonale og globale.

– Hvis en for eksempel studerer psykologi på UiO, så inngår den lokale gruppen de man går i klasse med. Der kan man dele lekser, kalender, prøver, innleveringer, og alt det man kan dele på It`s Learning men på en enklere og bedre måte. I nasjonale grupper vil det være for eksempel alle psykologistudentene i Norge. Her kan man dele ressurser, ha live streaming av foredrag osv. I globale grupper hvor man ikke har samme pensum, kan man dele kunnskap om for eksempel psykologi i et bredere perspektiv. Samlet sett vil dette bidra til en mer individualisert undervisning, og muligheter for den enkelte student til å utvikle seg mer og mer.

Ediphy skal lanseres til høsten og har allerede fått støtte fra Innovasjon Norge, Gyldendal, Microsoft og advokatfirmaet BA-HR.

Å bruke den flerkulturelle bakgrunnen som et verktøy

I enhver kultur eksisterer det en rekke forskjellige verdier. Nøkkelen er, ifølge Maiuran å ta elementer som man liker fra forskjellige kulturer og skape holdninger som man kan leve etter.

– I den tamilske kulturen er takknemmelighet, respekt for eldre og utdanning i sentrum. Men det eksisterer også forhold som jeg ikke liker, som kastesystemet. Jeg tar elementer fra de holdningene som jeg liker, og bruker dem i hverdagen.

– I Norge står kanskje takknemmelighet ikke like sterkt. Vi har så mange goder i samfunnet som vi tar for gitt. Derimot vil dette forholdet medføre at andre verdier oppstår i samfunnet. For eksempel er det å gi urettferdig lønn til sine arbeidstakere, en veldig unorsk holdning. Men derimot er ydmykhet en rådende holdning i samfunnet. Jeg mener at disse verdiene kommer av at velferdsstaten fungerer slik at de overfladiske og materielle behovene våre er dekket av staten. Jeg syns disse er gode verdier som enhver i det norske samfunnet bør leve etter.

Når ydmykhet blir en begrensning

Når det gjelder verdier i det norske samfunnet er 18-åringen kjapp med å påpeke at han ikke er en særlig tilhenger av den såkalte janteloven.Ydmykhet er bra til en viss grad. Men jeg tror også at ydmykhet kan være ødeleggende i stor grad. Når ydmykhet blir en hindring for å oppnå sine mål og drømmer, er det etter min mening ikke ydmykhet, men heller begrensninger. På denne måten virker janteloven begrensende for den enkelte, siden den setter ydmykhet altfor mye i fokus.

Tony Starks

Når vi spør Maiuran om hvem som er hans største forbilde får vi et svar som overrasker, ettersom vi var forberedt på å høre at han hadde personer som Mark Zuckerberg eller Steve Jobs som sitt forbilde.

– Tony Stark er definitivt mitt største forbilde. Da han en gang ble spurt om når han ble ekspert i kjernefysikk, svarte han: ”last night”, ler Maiuran. Det er den naive holdningen hans om at man kan like gjerne bli professor i løpet av natta, som fascinerer meg. Det nærmeste man kommer til Tony Strak i det virkelige liv må nok være Elon Musk, gründeren av Tesla og tidligere gründer av PayPpal. På samme måte som Tony Stak, begrenser Elon Musk seg ikke til en ting, og han gjør suksuss i hvert eneste prosjekt han starter.

Maiurans råd

– Det beste råde jeg kan gi høres nok veldig klisjé ut, men er veldig viktig. Man må aldri gi opp. Man møter alltid på utfordringer i sin vei mot et mål. For eksempel har vi på Ediphy hatt veldig mange utfordringer de siste månedene. Det ble perioder hvor vi nesten tenkte at vi burde gi opp. Så begynte ting, litt etter litt, å løse seg. Nå går det riktig vei.

Et annet forhold som 18-åringen mener er viktig, er å gripe i muligheter.

– I fjor var vi på en boklansering.  Det var ingen der på vår alder og vi opplende hele arrangementet veldig kjedelig. Vi hadde dermed planer om å dra etter 5-10 minutter. Likevel bestemte vi oss for å holde ut og være der til slutten. Det skulle nemlig vise seg at dette arrangementet ledet oss enda nærmere vårt mål og var helt essensielt for hvordan Ediphy er blitt til.

– Videre må man ikke være redd for å bygge relasjoner. En kan ha de beste ideene, planene osv. Men når alt kommer til alt er det nettverket man har som kan være avgjørende. Å ha et godt nettverk handler om å ha de riktige menneskene rundt seg som kan hjelpe deg til å realisere målet. Psykisk sett kan dette også være viktig, da man har det veldig travelt og stressende når man starter med et prosjekt.

Planene fremover

Jeg skal på Minerva Schools til høsten. Jeg skal studere i fire år i syv forskjellige land. Dette er helt nytt konsept som startet for to år siden i USA. Jeg skal være et år i San Francisco, også tilbringe resten av studietiden min i India, Argentina, Tyrkia, Storbritannia, Tyskland og Sør Korea. Videre er planen å lansere Ediphy til høsten og ta verden med storm, smiler Maiuran lurt.

Kommentarer

kommentarer