Rolllemodeller

Språk er nøkkelen til suksess. by

Den ambisiøse 28-åringen ble født i Aserbajdsjan, men flyttet til Moskva da han kun var ni år gammel.

Foreldrene mine var meget politisk aktive og drev med menneskerettighetsarbeid, så vi flyttet mye, forteller han.

Til tross for at Elnor var tenåring da han kom til Norge, så snakker han flytende norsk uten snev av aksent.

– De fem månedene jeg gikk på ungdomsskolen i Norge fikk jeg ekstra norskundervisning. Jeg øvde meg på ikke bare å mestre og forstå språket, men også å “høre” norsk ut, og jeg testet ut språket i alle situasjoner. Jeg snakket mye bare for å snakke, ler han.

Kveldene ble brukt til å pugge og praktisere talemåten, og jeg så på norske TV-programmer og hermet etter måten de snakket på. Jeg gjorde alt jeg kunne for å lære språket så fort som mulig, forteller han.

Den unge guttens interesse for språk ble med i bagasjen da han startet på videregående. Selv om han allerede behersket aserbajdsjansk, russisk, norsk og engelsk så valgte han tysk som valgfag.

Jo flere språk du kan, desto flere muligheter får du, ler han

Jeg kan trygt si at språk er nøkkelen til suksess, behersker du ikke språk så har du ingenting, og mangler da evnen til å gjøre helt elementære ting, forteller Elnor.

Statsvitenskap

Det var derimot ikke språk som sto på agendaen da han skulle velge studier etter videregående.

– Jeg har bestandig hatt en interesse for økonomi og samfunnsvitenskap. Jeg er veldig opptatt av hvordan samfunnet fungerer og jeg vil finne kodene til hvordan ting henger sammen, også de internasjonale. Studievalget falt derfor ganske naturlig på bachelor i statsvitenskap, forteller han.

I løpet av studiet tilbrakte den dyktige studenten åtte måneder i Wien på utveksling, der han fikk opprettholdt tysken ved studier i tysk litteratur.

Det var utrolig spennende med mer internasjonal erfaring og praktisering av tysk i utlandet. Jeg skulle gjerne blitt litt lenger, forteller han.

Opplevelsene Elnor hadde i Wien ga mersmak og han ville gjerne ferdes ut over Norges grenser igjen etter at bacheloren var ferdig.

Elnor ble tipset om et stipend ved navn Fulbright som er kun for studenter på master og doktorgradsnivå. Etter en omfattende søknadsprosess ble han tatt opp som Fulbright-stipendiat og USA ble blinket ut som studieland.

Stipendet dekker alt av utgifter og er ekstremt prestisjefullt å få. Det at jeg fikk tildelt dette stipendet hjalp meg på veien til å komme inn på master i internasjonal politisk økonomi på universitet i Boston. Studiene i USA var en flott periode og jeg lengter ofte tilbake.

Rotløs

I og med at jeg har bodd litt her og litt der så har jeg gradvis utviklet det motsatte av «settle down»-mentaliteten, forteller Elnor.
Av og til skulle jeg ønske at jeg hadde hatt en litt mer stabil og «normal» oppvekst da jeg nå innser at stabilitet og kontinuitet er noe som manglet i oppveksten min.

Men integreringen i Norge har gått helt smertefritt og jeg ble nesten overrasket over hvor fordomsfrie nordmenn er.  Jeg synes at eksempler på det motsatte får mye oppmerksomhet i media, for jeg føler at bakgrunnen min er en fordel fremfor en begrensning eller hindring. Men det er i tillegg viktig for både meg og andre å jobbe hardt og vite hvordan man skal bruke mulighetene sine. Det er viktig å være proaktiv, målbevisst og forberede seg hele tiden. Det er best å ikke overlate ting til tilfeldighetene.

Aspirant i Utenriksdepartementet

Etter studiene søkte Elnor seg til aspirantkurset i Utenriksdepartementet. UDs aspirantkurs er et treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utenrikstjenesten. Programmet er en kombinasjon av opplæring og praksis i Norge og utlandet.

Det var 600 søkere, og etter en lang prosess var han en av 15 aspiranter som kom gjennom nåløyet.

Det var mange faktorer som spilte inn, forteller han.

– Vi måtte blant annet argumentere for hvorfor akkurat vi passer inn i utenrikstjenesten i en levnetsbeskrivelse, bli intervjuet av psykologer, ta en logikktest, besvare skriftlige oppgaver, og bli testet i språkkunnskaper. Som siste del av prosessen ble de 30 resterende innkalt til møte med aspirantnemda. Da var det en jury som skulle vurdere oss og den besto av professorer, næringslivledere og politikere, i tillegg til Utenriksdepartementets egne representanter. Jeg regner med at jeg var en god kandidat på grunn av min internasjonale bakgrunn, gode akademiske prestasjoner og at jeg behersker fem språk. Summen av dette førte til at jeg fikk plass, forteller han og legger til at intervjutrinnene var en lærerik prosess.

– På det første året så får man jobbe i forskjellige seksjoner, forteller Elnor.

Vi fikk ikke velge dette selv, men det blir tatt hensyn til bakgrunn. Jeg jobbet da med multilateral finansiering og global økonomi, som var under FN avdelingen.

– Andre året var selve kursdelen. Da var vi «ordentlige» studenter, og det var mye fokus på norsk utenrikspolitikk, forteller han. Vi hadde da forelesere i økonomi, politikk og historie. Dette året besto av en del turer, forteller han.

Vi tilbrakte to uker i Nord- Norge, med en liten sveiptur innom Murmansk i Russland, i tillegg til en uke på Vestlandet der vi lærte vårt egent land bedre å kjenne.Vi dro også til Brussel og Genève blant annet for å få en bedre forståelse av internasjonal folkerett.

Det tredje og siste året så blir aspiranten sendt ut for å jobbe på en norsk utenriksstasjon i utlandet. Elnor skal nå jobbe på ambassaden i Tel Aviv.
Jeg ser frem til å flytte til et helt nytt land og være i en helt ny situasjon der jeg skal representere Norge og Norges interesser, samt forbedre forholdet vårt til andre land, forteller han.

Forbereder seg til fingerspissene

Elnor forbereder seg til sin nye hverdag ved å lese alt han kommer over om Midtøsten og Israel, men han konsentrer seg mest om forholdet mellom Norge og Israel for å være ekstra godt kvalifisert til sin rolle som diplomat.

Forberedelsene er en måte å styrke meg mentalt, og jeg må innrømme at jeg er litt nervøs siden dette blir en ny hverdag for meg, men det er jo bare å kaste seg ut i det og jeg håper jeg får mulighet til å lære av de menneskene jeg møter på veien som har vært i bransjen i mange år.  Det vil nok ta litt tid å finne ut hvordan systemet fungerer, men man kommer langt med møysommelige forberedelser og hardt arbeid. Det har i hvert fall bestandig fungert for meg når jeg skal produsere resultater, forteller han.

Det blir viktig å ha en balanse mellom å representere Norges interesser, men likevel ikke glemme det totale bildet, forteller han.
Og hvordan forbereder Elnor seg mentalt?

Jeg minner meg på hva som er mitt oppdrag og hva jeg må gjøre for å lykkes, forteller han.

Menneskene rundt er viktig

Det er utrolig viktig å omgi seg med flinke mennesker, støttespillere, som vil deg vel. Det generelle poenget er at det å skape nettverk som man senere kan trekke på, er nødvendig for å lykkes. Men man må også huske på mennesker man allerede har i livet som familie, kjærester og venner. Dette er mennesker man sannsynligvis allerede stoler på og kan innhente mye mental og annen type støtte fra, forteller han.

Hvis jeg skal konkretisere og bruke meg selv som eksempel, vil jeg si at jeg har vært veldig heldig som har hatt en mor som alltid har støttet meg og gitt meg veiledning i vanskelige situasjoner. Hun har vært, og er fremdeles, en rollemodell og inspirator. Uten henne ville jeg kanskje ikke vært der jeg er nå, da det var hun som lærte meg å aldri gi opp. Det er for eksempel hun som til syvende og sist overtalte meg å søke aspirantkurset, forteller han.

En annen nøkkelperson i mitt liv er min tidligere kjæreste, som jeg møtte i Wien og bodde sammen med i flere forskjellige land. Hun har alltid vært der når jeg trenger henne og har vært min sjelevenn, mitt moralske kompass, diskusjonspartner og støttespiller. Hun har fått meg til å føle meg tryggere på det jeg gjør og har lært meg å alltid sikte høyt. Og ikke minst så har hun gjort meg til en bedre person.

Det er et privilegium å ha slike mennesker i sitt liv som man stoler på og kan støtte seg på når det blir for mye å håndtere alt alene. Jeg er nokså sikker på at uten disse menneskene ville det vært mye mer krevende å oppnå det jeg har oppnådd så langt, avslutter han.

Kommentarer

kommentarer

Related Utenriksdepartementet Articles

Similar Posts From Utenriksdepartementet Category