Rolllemodeller

Vil gjøre det lettere å være pasient i Norge

Vil gjøre det lettere å være pasient i Norge

by

Som 11 åring skjønte Nabaz at han måtte stadig prøve å inkludere seg i det norske samfunnet.
– Det handler egentlig bare om å komme ut i miljøet så tidlig som mulig. På denne måten får en innblikk i andres tankemåter. Man lærer sosiale regler og forståelse for andre mennesker. Jeg vil si jeg er veldig godt integrert i det norske samfunnet i dag.
– På en måte har min integrering smittet over til mine foreldre også. Det er mye vanskeligere å integrere seg når man kommer hit i en voksen alder. Jeg delte dermed min innsikt og kunnskap om nordmenn og norsk kultur med dem, og på denne måten ble en bro til det norske samfunnet for dem.

Jobbet seg oppover

– På videregående valgte jeg salg og service-linjen og senere tok jeg fagbrev i kontorfag.
– Jeg har jobbet mest parten av min karriere. Utdanningen kom greit med i den jobben jeg har, men det var erfaringen gjennom mange år med arbeid som var avgjørende. Jeg kommer fra en arbeidsmotivert familie som har fra da jeg var liten gjort meg forberedt til arbeidslivet, noe som er årsaken til min arbeidsmoral i dag.

For seks år siden ble han tilbudt en vikariatstilling hos pasientreiser. Etter noen måneder som vikar kom beskjeden om at Pasientreiser skulle ansette 10 nye fast medarbeidere. Over 100 personer søkte, og Nabaz var en av dem.
– Jeg følte ikke jeg kunne konkurrere med dem. Jeg tenkte at de var mye flinkere enn meg og sikkert hadde lenger erfaring.
Det skulle nemlig vise seg senere at sjefen hadde lagt ekstra merke til Nabaz. Det var dermed ingen tvil om at det var han som skulle være den rette til stillingen.
– Jeg skilte meg kanskje spesielt ut på datarelaterte områder da jeg jobbet som vikariat. Dette var nok noe arbeidsgiveren min la spesielt godt merke til.
– Videre har jeg alltid vært flink til å observere andre mennesker. Jeg ser hva andre gjør bra, og tar dette til meg. Jeg har alltid villet lære mer og mer.

Fikk sjefens tillit – har flere roller på arbeidsplassen

I dag har Nabaz en veldig allsidig jobb på pasientreiser. Han er en ressurs for arbeidsplassen, slik at han ikke har bare en eller to roller på jobben, men mange flere.
– Stillingen min går ut på support, testing, administrerende system, IKT support.
– Jeg har jobbet veldig hardt for å få tillit hos min arbeidsgiver og mine kolleger. Til gjengjeld har alle vært veldig åpne og inkluderende. Etter å ha sett endringer, har de inkludert meg mer og mer.

Trivsel og utvikling på en flerkulturell arbeidsplass

På arbeidsplassen til Nabaz er det folk fra forskjellige kulturer. Dette er noe som bidrar både til trivsel og utvikling, mener Nabaz.
– Vi er tilsammen 13 forskjellige nasjoner. Dette gjør at vi alle har forskjellige bakgrunn og tenker annerledes. På denne måten utfordrer vi hverandres tankemåter, som bidrar til at vi utvikler oss hele tiden.
– En ting som jeg er veldig takknemlig for, er tilbakemeldinger og kanskje til tider kritikk fra mine kolleger. Jeg liker at vi kan være direkte på slikt.
Ønsker å lette på byrdene til pasienter

Som pasient har man mye å tenke på, utgifter til transport bør være den minste bekymringen. Den omstendighet at Nabaz sin jobb er med på å gjøre saksgangen lettere for pasienter, gir han styrke og motivasjon.
– Tanken på at vår jobb er med på å gjøre det lettere å være pasient i Norge, er en viktig faktor som gir meg motivasjon.
– Det gir meg en god følelse å kunne gi noe tilbake til et samfunn som har gitt meg så mye. Videre er det utrolig motiverende å holde sammen på jobben og stadig utvikle arbeidsplassen vår. Et godt forhold mellom medarbeidere og ledere er veldig viktig for meg.

Viktig med forbilder

En viktig faktor for Nabaz har vært å se opp til personer som blir ansett å være gode i jobben sin, og lære av dem. Dette kommer av ønsket om å stadig utvikle seg som person.
– Ikke vær redd for å stille mange spørsmål. Jo mer du spør, jo mer du får ut av andre, og desto mer lærer du. Observer hva andre gjør bra, og ta det til deg. Vær alltid på utkikk etter å utvikle deg enda mer. Finn hva som gir deg motivasjon og la det gi deg inspirasjon og styrke. For min del er variasjonen i arbeidsoppgaver, støtte fra gode medarbeidere og ledere og tanken på at jobben vår hjelper andre mennesker, noe som gir meg styrke til å fortsette å utvikle meg . Og sist men ikke minst, må du tørre å vise deg frem, understreker Nabaz.

Kommentarer

kommentarer

Related Default Articles

Similar Posts From Default Category