Archive

Språk er nøkkelen til suksess.

Elnor er en av 15 dyktige aspiranter på årets aspirantkull i Utenriksdepartementet. Med fem språk i bagasjen er han godt forberedt på fremtidens jobb som diplomat.

Read More