Monthly Archives - April 2016

Snarveier er ikke bra!

Nagham Daoud (29) hadde bodd to år i Norge da hun begynte på videregående skole. Mange frarådet henne å velge studiespesialiseringslinjen. Dette trosset Nagham, og bare noe få år senere var hun en av ti blant 70 personer som fikk jobb hos pasientreiser.