Author - Waseem Mirza

Tenk nytt!

Sidrah Khalid (26) var som andre ungdommer, usikker på studievalget etter videregående, men samfunnsengasjementet hennes førte henne til målet

Norges mest lønnsomme innvandrer

Da Farouk al-Kasim kom til Norge i 1968 var han en vellykket ung oljeingeniør i det irakiske statsoljeselskapet. Han kom til Norge, et land som etter fem års leting ikke hadde funnet olje og der mange var i ferd med å gi opp. I dag har Farouk al-Kasims arbeid ført...

Medisinstudent med viljestyrke

Nassima Dzair (25) går fjerde året på medisinstudiet i Oslo. I tillegg til en krevende studiehverdag jobber Nassima i Norsk medisinstudentforening. Hun er sikker på at hun har tatt det riktige valget og gleder seg til alle mulighetene yrket kan gi henne.