Bli samarbeidspartner


Rekruttering og Employeer Branding

Ambisjoner.no tiltrekker i dag ca 50.000 til 70.000 lesere hver måned. Vår målgruppe består av unge mellom 18 og 32 år. Det er derfor viktig å bygge seg opp som et sterk overfor nye og eksisterende medarbeidere. På Ambisjoner.no vil det i praksis bety å posisjonere seg i markedet som en attraktiv arbeidsgiver som både forteller om rollemodellene i sine organisasjoner og mulighetene for en karriere. Redaksjonen jobber aktivt med å få frem slike rollemodeller og har som formål å trekke frem to til fire suksesshistorier fra deres bedrift i hver avtaleperiode på ett år. Sammen med hver redaksjonell sak viser vi også deres bedriftsprofil og de ledige stillingene.

Markedsføring

Gjennom profilering på ambisjoner.no fokuserer man ikke ensidig på å rekruttering, men er også eksponert mot mennesker som er ressurssterke og karrierebevisste. Gjennom profilering på ambisjoner.no er man med på å bygge opp sitt merkevare både gjennom presentasjon av suksesshistoriene og bedriftsprofiler/logo plasseringer på våre hjemmesider. Ambisjoner.no fokuserer videre på regelmessige utgivelser av «nyhetsbrev» i papirformat hvor alle våre samarbeidspartnere blir presentert med logoer. Dette er med på å styrke merkevarebyggingen både mot studenter og mennesker som er i næringslivet som ikke bare potensiell arbeidsgiver, men også leverandører av tjenester og varer.

Corporate Social Responsibility

Ambisjoner.no jobber aktivt med holdningsskapende arbeid, i tillegg til å fremme suksesshistorier og bryte fordommer, jobber vi spesielt mot unge. Vi motivere dem til følge og til å oppnå sine drømmer. Ambisjoner.no fokuserer spesielt mot elever på ungdoms- og videregående skoler for å holde motivasjonsforedrag. For mange av våre samarbeidspartnere er dette en viktig nok sak å være en del av, samtidig som de gjennom ambisjoner bidrar til å ta vare på mennesker, samfunn og miljø og sørger for bærekraftig verdiskapning i det norske samfunn. Vi ser at det arbeidet ambisjoner.no gjør er viktig for samfunnet og bidrar til en positiv utvikling. Ambisjoner.no drives som et privateid selskap hvor inntjening til drift skjer gjennom våre samarbeidspartnere og ikke gjennom offentlige støtteordninger.