Fra eget selskap til toppstilling i Storebrand

Fra eget selskap til toppstilling i Storebrand

Fra eget selskap til toppstilling i Storebrand

by 25/02/2015

Raman Bhatnagar (36) har lang fartstid i næringslivet og sitter idag i toppledelsen ved Storebrand Kapitalforvaltning. Etter en sivilingeniørutdannelse ved daværende NTH (nåværende NTNU) i Trondheim, startet han i 2000 som konsulent for PA Consulting Group. Han ble værende i bedriften til 2005 før han sammen med en kollaga startet opp selskapet Difference Management Consulting.

– Vi drev konsulenttjenester rettet mot typiske Gule Sider virksomheter. I 2007 ble jeg ansatt i European Directories som Group VP Operations. Jeg ukependlet mellom London og Oslo, da min kone Anita og barn ble værende i Oslo. Jeg fikk jobbtilbud av Storebrand og fant at det var mer gunstig å befinne seg i dette landet for å ta meg av mine familiære forhold, forteller Raman.

Idag er han COO i Storebrand Kapitalforvaltning, og leder avdelingen Operations med seks avdelinger som rapporterer til han.

– Jeg har overordnede ansvar for lede mennesker som driver med alt fra oppgjør av handelstransaksjoner, verdsettelse, uavhengig kontroll og IT. Kapitalforvaltning er en strengt regulert virksomhet, våre kunder har bestemte mandater som de har gitt. I tillegg har man tilsyn som sier hva man kan og ikke kan gjøre. Alt dette må følges opp.

– Jeg er jo egentlig en ingeniør, jeg er ingen BI-mann som har tatt finansteori og lignende. Det er en spennende jobb, jeg liker å jobbe med mennesker. Jeg har jobbet mye internasjonalt og bredt, så jeg har fått muligheten til å jobbe med ulike typer mennesker. Det er en interessant hverdag, man håndterer mennesker som kommer inn i bedriften som nyansatte eller rett fra skolen. Man utvikler disse menneskene direkte og indirekte – og over tid ser hva de er i stand til å levere og prestere på. Det er gøy å vite at det er noe man faktisk har vært med på å coache opp til, sier Raman.

– Jeg liker å drive med endringsledelse, å få ting gjort. Det er alltid noe som skal fikses på. Det er en egenskap man får som ingeniør, man er satt sammen for å tenke løsninger. Jeg ville ikke trivdes ved å sitte i et hjørne uten mennesker rundt meg.

– Finansverden er jo i ganske stor endring for tiden, vi er under press. Det kommer nye krav til kapitalkrav, nye pensjonsregler og alt annet. Vi må tilpasse oss hele tiden og tenke annerledes.

– Sultne mennesker som vil utvikle seg er en nøkkel

Vi spør Raman hva han ser etter hos nyansatte som søker jobb i Storebrand under hans område.

– Jeg vet jo selv at jeg ikke har de rette papirene for denne jobben, men jeg tror på at man må ha en motivasjon i tillegg til hva man har på det skriftlige. Det er noe man ofte kan observere under intervjuet – hvor motiverte de er til å gjøre jobben. Man har ofte overkvalifiserte mennesker som lett kunne passet inn i jobben, men du får det du ser. Jeg tror på ‘underdog’ settingen; har du en person som vet at han ikke strekker helt opp, vet du at han vil gjøre sitt ytterste hele veien. På motsatt side har du de som tenker dette er jo ‘piece of cake’, jeg har finansteorien og gode papirer, så dette burde jeg klare å gjøre. Man må finne den rette kombinasjonen. Sultne mennesker som vil utvikle seg er en nøkkel. Man må også se at du skal fungere i et team.

Raman deler også hva han ser på som suksessfaktorer i næringslivet.

– Noe jeg ofte nevner i coaching for nyansatte er at de må levere. Sørge for at det de har tatt på seg av oppgaver, det leverer man. Det blir for sent å komme i etterkant å si dette klarte jeg ikke. Da er det bedre å si i forkant at dette kan jeg gjøre eller dette kan jeg ikke gjøre.

– Det er også viktig å la være å ta snarveier, det blir en bjørnetjeneste som slår tilbake på en måte som du kanskje ikke ønsket. Et prakteksempel jeg pleier å bruke: Se for deg at du har funnet en 100-lapp på fortauen, du plukker den opp. Kall det en snarvei til en rask gevinst. Da kan jeg love deg at du kommer til å gå de neste to kvartalene med øyne godt festet ned til asfalten, og det du har gått glipp av de to kvartalene, det vet du ikke. Det er ofte sånn med mennesker, har vi funnet en mulighet før, er vi på søken etter den neste på samme måte. Man burde heller ta den byrden det er å gå den ekstra milen – få det gjort skikkelig, det kommer tilbake på en god måte, deler Raman.

– Bruk bakgrunnen som en styrke!

Raman forteller videre at man kan ha en fordel gjennom en minoritetsbakgrunn i næringslivet ved å lettere kunne skille seg ut.

– Det kan være en fordel å ha flerkulturell bakgrunn i næringslivet. Du blir lagt merke til. Finansverden er jo temmelig blendahvit, sier Raman spøkefullt.

– Du skal ikke langt ut før du begynner å skille deg ut – og det er jo en styrke.

– I Norge er det nesten tabu å nevne at man er mørk. I London var jeg kjent som ‘the brown guy from Norway’, det var ingen big deal. Jeg håper ting har endret seg litt over tiden, jeg ser jo at mange ikke nevner hvilken bakgrunn de har på CVn. Det er jo ikke noe å dysse ned, skriv heller hvor du er fra og hva det gir deg og eventuelt ikke gir deg.

Er det noen som har inspirert deg på veien?

– Jeg ønsker å se etter lokale helter, når jeg ser mennesker som klarer å levere utifra sine egne premisser – det inspirerer.

Hva er ditt favorittsitat?

– “Aim for the stars, settle on the moon.”

Hvis du setter et mål om å nå stjernene, men når månen, har du kommet langt. Det er en god start. Noen mennesker tenker nei det er så langt unna, men du må komme igang. Du kommer ikke til stjernene før du har passert månen uansett, avslutter Raman.

Kommentarer

kommentarer