Fagetaten Norad

Fagetaten Norad

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi skal sikre kvalitet i norsk bistand.
For første gang siden norsk offentlig bistand startet på 1950-tallet, rapporterer Norad til to departementer. Fra 1. januar 2014 jobber etaten etter en ny instruks .
Norad – Direktoratet for utviklingssamarbeid – er en fagetat under Utenriksdepartementet. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing , er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet.

Norads hovedoppgaver i utviklingssamarbeidet er å:
• gi faglige råd til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene
• bistå i arbeidet med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet
• initiere og gjennomføre uavhengige evalueringer
• kommunisere om langsiktig utviklingssamarbeid og resultater
• forvalte tilskuddsordninger
Norad disponerer årlige tildelinger fra Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Føringene for bruken av pengene gis i årlige tildelingsbrev.
Norad holder til i Oslo og har 230 ansatte (2014).

Å arbeide i Norad
Ønsker du en meningsfylt arbeidsdag hvor du kan samarbeide med engasjerte fagpersoner? Velkommen til Norad!

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid og skal være med og bidra til resultater i kampen mot fattigdom. Våre 230 medarbeidere jobber med et bredt spekter av oppgaver innen fattigdomsbekjempelse, og inkluderer økonomer, jurister, samfunnsvitere, pedagoger, ingeniører og andre faggrupper. Sammen gir de faglige råd, kvalitetssikrer og evaluerer den norske bistanden.
I tillegg til dette, jobber våre medarbeidere med tilskuddsforvaltning og kommunikasjon, og vi har også en rekke medarbeidere som jobber med direktoratets administrative funksjoner, som arkivarer, personalforvaltere, organisasjonsutviklere, med økonomistyring og ulike driftsoppgaver.
Som medarbeider i Norad får du gode muligheter for faglig utvikling gjennom spennende oppgaver.

Det er muligheter for å ta kurs ved Utenrikstjenestens kompetansesenter og Norads medarbeidere kan søke stillinger ved norske utenriksstasjoner gjennom Utenriksdepartementet.
Som nyansatt vil du gjennomgå et introduksjonsprogram, både individuelt og sammen med andre nyansatte. Våre medarbeidere nyter godt av velferdsgoder som fleksitid og trening i arbeidstiden, i tillegg til vårt hyggelige og inkluderende arbeidsmiljø. Vi holder til i lokaler sentralt i Oslo sentrum med kort vei til offentlige kommunikasjonsmidler.

Hva vi søker:


Norad består av åtte avdelinger som alle har behov for forskjellig kompetanse, og vi søker stadig etter nye personer som kan bidra til vårt arbeid. Våre medarbeidere har svært variert fagbakgrunn, og det vi ofte ser etter hos søkere er som følger:
• Høyere utdanning
• Arbeidserfaring fra utviklingsland, utenriksstasjoner, internasjonale organisasjoner o.l.
• Erfaring fra offentlig forvaltning vil også kunne telle positivt
• Gode språkkunnskaper
• Gode samarbeidsevner
• Interesse for utviklingssamarbeid
• Evne til å ta initiativ og ansvar
• Evne til å representere Norad på en god måte

Følg med på våre hjemmesider for å finne ut når vi lyser ut stillinger som matcher din individuelle kompetanse og interesse. Vi ser frem til å motta din søknad.

Hva vi tilbyr:


Norad er et statlig foretak med gode velferdsordninger for våre medarbeidere. Disse inkluderer:
• Fleksitid
• Sommertid (arbeidstiden er 08.00-15.00 fra 15. mai til 15. september)
• Medlemskap i Statens pensjonskasse
• Muligheter for studiestøtte/stipend
• Trening i arbeidstiden
• Tilgang til kurs ved Utenrikstjenestens kompetansesenter
• Norad er omfattet av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv

Kontaktinformasjon

  • Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
  • Sentralbordet : 23 98 00 00
  • www.norad.no
  • postmottak@norad.no

Ledige stillinger

Not Found

View All