Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

IMDis mål er å bidra til like levekår og mangfold gjennom arbeid, integrering og deltakelse. IMDi ble opprettet 1. januar 2006 for å være et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. Direktoratet samarbeider med innvandrerorganisasjoner og innvandrergrupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk.

Bakgrunn

For å gi integrering- og mangfolds arbeidet høyere prioritet og klarere mål, besluttet regjeringen i desember 2004 å etablere et eget Integrerings- og mangfoldsdirektorat.

Visjon

Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn.

Verdier

Kompetent, handlekraftig og inkluderende.

Muligheter i bedriften/konsernet

Godt faglig og flerkulturelt arbeidsmiljø. Eget bibliotek.

Goder som ansatte får

Fleksibel arbeidstid. IA-avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Søker etter personer med følgende egenskaper / verdier / bakgrunn

Høyere utdanning. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Opplæring

Ukentlig fag møte. To fellessamlinger årlig. En rekke kurs.

Internasjonale muligheter

IMDi har 6 integreringsrådgivere på noen utvalgte ambassader, som jobber mot tvangsekteskap.

Antall ansatte i Norge

Rundt 200

Kontorer i Norge

Oslo, Narvik, Trondheim, Bergen, Gjøvik og Kristiansand.

IMDi er et kompetansesenter og en pådriver for integrering, deltakelse og arbeid.

Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket:

http://www.imdi.no/bibliotek

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo

Besøks adresse:
Tollbugata 20, 0152 Oslo.

Regionale enheter
IMDi Nord: 24 16 88 00
Sleggesvingen 15, PB 83, 8502 Narvik
Finnmark, Nordland, Troms

IMDi Midt-Norge: 24 16 88 00
Peter Egges plass 2, 7005 Trondheim
Pb 2438 Sluppen, 7005 Trondheim
Nord Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal

IMDi Vest: 24 16 88 00
Sandbrogaten 5-7, PB 159 Sandviken, 5812 Bergen
Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland

IMDi Sør: 24 16 88 00
Tordenskjoldsgate 9, PB 647, 4666 Kristiansand
Aust Agder, Vest Agder, Telemark

IMDi Øst: 24 16 88 00
Tollbugata 20, PB 8059 Dep., 0031 Oslo
Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold

IMDi Indre Øst: 24 16 88 00
Storgata 16, 2. etg, PB 1133, 2806 Gjøvik
Hedmark, Oppland, Buskerud

Hjemmeside : www.imdi.no

Ledige stillinger

Not Found

View All