Møller Gruppen

Møller Gruppen

Vår historie
I 1936 etablerte 41-åringen Harald Aars Møller Strømmen Auto og la med det grunnlaget for det som i løpet av 77 år har vokst til et av Nord-Europas ledende bilkonsern med nær 3800 medarbeidere.

MøllerGruppens kjernevirksomhet er import, salg og service av de tre sterke merkevarene Volkswagen, Audi og Skoda. Konsernet har også en betydelig eiendomsportefølje på 325.000 kvm hvor store deler er knyttet til bilimport og forhandlervirksomhet i Norge, Sverige, Estland, Latvia og Litauen. For tiden utvider MøllerGruppen sitt eiendomsengasjement utenfor bilvirksomheten. Ambisjon er å doble eiendomsporteføljen i løpet av de nærmeste årene.

MøllerGruppens mål er å skape verdier for eiere, kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere. Helt siden Harald Aars Møller startet egen bilvirksomhet i 1936 har grunnverdiene Åpen og ærlig – Initiativrik – Omtenksom – Tydelig stått sentralt.  I årenes løp har MøllerGruppen solgt tilsammen 1 250 000 biler i Norge, Sverige og Baltikum. MøllerGruppen har i dag over 750 000 kunder som betjenes av til sammen 65 forhandlere i fem land.

Mål og verdier
Fire verdier har helt siden selskapet ble grunnlagt vært plattformen for vår vekst, utvikling og vårt arbeid. Verdigrunnlaget står sterkt hos våre medarbeidere, og de er like relevante i Sverige, Estland, Litauen, Latvia som i Norge.

Det handler om å leve opp til grunnlegger Harald A. Møllers evig aktuelle motto: “Det gjelder å holde sin sti ren”. Like viktig som å holde sin sti ren er det også å legge til rette for at det skal være morsomt, engasjerende og krevende å arbeide i MøllerGruppen. Verdigrunnlaget bidrar til gode holdninger og handlinger som gir positive opplevelser for både kolleger og kunder.  Møller-Gruppens fire grunnverdier er:

  • Åpen og ærligÅpenhet og ærlighet er grunnlaget for å bygge tillit til kunder og kolleger. Å si og stå for det man mener verdsettes høyt i MøllerGruppen. Det betyr også at vi skal være pålitelige, holde ord og respektere regelverk og avtaler
  • Tydelig
    Tydelige roller med ansvar og myndighet er viktig for at vi skal nå våre mål. Tydelig kommunikasjon er viktig overfor både kunder, samarbeidspartnere og kolleger.
  • Initiavrik
    I MøllerGruppen er det rom for å utfordre etablerte sannheter. Det er en forutsetning for at vi kan gå nye veier og være handlingsorienterte i forhold til å utvikle tidsriktige arbeidsprosesser.
  • Omtenksom
    Vi bryr oss om og tar vare på medarbeidere, medmennesker, kunder og miljø. MøllerGruppens mål er å være ivaretakende, inkluderende, raus, romslig, fleksibel og fordomsfri. Da skaper vi gode hverdager.

Kompetanseutvikling
MøllerGruppen satser betydelig på kompetanseutvikling av egne medarbeidere og lærlingvirksomhet.

Serviceskolen på Skedsmo er vår interne opplæringsskole som ivaretar behovet for oppdatering og videreutdannelse for mekanikere, teknikere og opprettere for alle våre forhandlere. Serviceskolen er ansvarlig for all teknisk opplæring for alle modellene til Audi, Škoda, Volkswagen personbiler og Volkswagen nyttekjøretøy som importeres til Norge. I tillegg gjennomfører vi teknikkopplæring for våre kundemottakere og selgere.
Serviceskolen har åtte dyktige instruktører. Det kjøres 40 faste opplæringsmoduler med 2-4 dagers varighet. I tillegg kommer opplæring på nye modeller og modellendringer fra merkene. Basis-opplæringen som fordeles på tre moduler og utgjør totalt omlag 1600 opplæringsdager per år er den obligatoriske “inngangsporten” til alle våre opplæringsmoduler for nyansatte og lærlinger.

Møller Bil Skolen er et offentlig godkjent undervisningsopplegg der elever fra videregående skole inngår en lærekontrakt på normalt 24 måneder. I løpet av denne tiden skal lærlingene forene det teoretiske han eller hun i to år har lært på skolen med den praktiske kunnskapen som skal til for å avlegge fagprøve og dermed bli fagarbeider. Skolen følger en offentlig godkjent lærerplan for biltekniske utdanningsløp som bilmekaniker, bilskadereparatør, lakkerer, og reservedelsfaget.
Det gjennomførese også opplæring og kursing i regi av merkene Audi, Skoda og Volkswagen for medarbeidere innen salg, selgereledere og «ikke teknisk trening», dvs. servicemarkedssjefer, delesjefer, kundemottakere, delemedarbeidere og garantisaksbehandlere.
I tillegg kjøres det HMS-kurs og introduksjonskurs for nyansatte etter behov.

Kontaktinformasjon

Ledige stillinger

Not Found

View All