Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST )

Politiets Sikkerhetstjeneste ( PST )

Oppgaver og metoder 

PST har ansvar for å forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet. Våre hovedoppgaver er å avdekke spionasje, forebygge terror, hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Vi benytter ulike metoder og arbeidsmåter i arbeidet vårt. Sentralt står innhenting av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning, operative tiltak og rådgivning.

Jobb i PST PST er en arbeidsgiver med spesielle samfunnsoppgaver, – rikets sikkerhet er vårt ansvar. Våre ansatte kan fortelle om unike faglige utfordringer og varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver. Vi har et spennende, flerfaglig arbeidsmiljø og etterstreber åpenhet og tverrfaglig samarbeid. Et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø gir en bredde i holdninger, verdier og perspektiver som er helt avgjørende for at vi, som en sikkerhetstjeneste, skal nå våre målsettinger. Som medarbeider i PST vil du få mulighet til å bygge nettverk og samarbeide nasjonalt og internasjonalt. Vi er avhengig av at våre medarbeidere til enhver tid har høy kompetanse innenfor våre arbeidsområder, og vi er derfor opptatt av å utvikle den enkeltes kompetanse. Vi er på utkikk etter samfunnsorienterte personer med fagkompetanse innen våre områder. Vi har ansatt medarbeidere med bakgrunn innen for eksempel samfunnsvitenskap, rettsvitenskap/jus, politihøgskole, økonomi, IT, ingeniørfag, språk, historie, psykologi, religion, HR, pedagogikk, arkiv/bibliotek og journalistikk. Vi ser stadig etter nye medarbeidere som kan se på vårt arbeid med nye øyne og ansetter gjerne medarbeidere med kompetanse vi ikke har fra før av. Kanskje kan nettopp du ha den unike kompetansen vi er ute etter!  For de fleste stillinger er det nødvendig med høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, og vi har et gjennomgående stort behov for språk- og kulturkunnskap. Vi legger også stor vekt på personlig egnethet. Alle som ansettes må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon i henhold til sikkerhetsloven, samt plettfri vandel. For å kunne ansettes i PST må du også være norsk statsborger Ledige stillinger lyses ut offentlig. Vi ansetter ikke medarbeidere på grunnlag av en åpen søknad, men hvis du ønsker å bli informert om når vi har lyst ut en stilling, kan du registrere deg i vår CV-database på www.politijobb.no. Ved å aktivere jobbagenten kan du få profilbasert varsling om utlyste stillinger på e-post. Vi besvarer gjerne generelle spørsmål om rekruttering på e-post. rekruttering@pst.no
www.pst.no/om/jobb

Kontaktinformasjon

  • Postboks 4773 Nydalen, 0421 Oslo
  • Telefon: Sentralbord 23 30 50 00 Fax: 23 30 51 20
  • post@pst.politiet.no
  • www.pst.no

Ledige stillinger

Not Found

View All