Posten Norge

Posten Norge

http://www.youtube.com/watch?v=83QF0cNOHoc

Virksomhet

Organisasjonen består av fire divisjoner og tre konsernstaber. Divisjonene Post, E-handel, Logistikk Norge og Logistikk Norden har markedsansvar innenfor sine områder. Konsernstabene består av Økonomi/ Finans/IT, HR/HMS og KommunikasjonPosten Norge er en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. 13,3 % av Postens ansatte i Norge har en minoritetsbakgrunn. Konsernet har ca 16 000 ansatte i Norge og 20000 i 14 land. Konsernet ønsker å heve antall ansatte med minoritetsbakgrunn i stab og ledelse og jobber aktivt med å øke denne andelen. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater skal søke på konsernets ledige stillinger uavhengig av kulturell eller etnisk bakgrunn.  VisjonPosten Norge skal bli verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern VerdierRedelighet, Respekt, Samhandling, Åpenhet og Mot. Gjennom våre verdier gjenspeiler vi et konsern som er til å stole på i alle sammenhenger, og som vi er stolte av å arbeide i. Verdiene er med på å bygge vår felles kultur, og er en rettesnor for alle beslutninger. Muligheter i bedriften/konsernetSpennende konsern – Ingen norske selskaper har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten. Målet er å bli det beste post- og logistikkselskapet i Norden. Gode karrieremuligheter– Konsernet jobber systematisk for at dyktige medarbeidere skal få utvikle seg gjennom nye jobbmuligheter. Gode utviklingsmuligheter– Alle ansatte har to årlige medarbeidersamtaler med sin leder som bidrar til at du som medarbeider får tydelige tilbakemeldinger og mål for ditt arbeide. Godt arbeidsmiljø -Postens årlige medarbeiderundersøkelse viser at jobbtrivselen er god og stadig blir bedre. Konkurransedyktige betingelser – Posten har gode pensjons- og personalforsikringsordninger. Konsernet er konkurransedyktig på lønn og øvrige betingelser og ansattgoder. Stillinger til nyutdannedePosten Norge er et stort konsern med ansatte innen ulike fagområder som logistikk, IKT, økonomi, strategi, forretningsutvikling, ledelse/prosjektledelse, juss, HR/HMS/OU, markedsføring, samfunnsfag, miljø og CSR.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson :
Sharmin Ahmed
Mangfold og integrering
sharmin.ahmed@posten.no

Ledige stillinger

Not Found

View All

Siste artikler

  • Følger magefølelsen 

    Følger magefølelsen 

    – Jeg trenger variasjon i hverdagen, og i jobben min som Lean-navigator i Posten får jeg heldigvis nok av det siden vi da bytter prosjekt hver 15 uke, ler Varun …Les mer »