Skattedirektoratet

Skattedirektoratet

http://www.youtube.com/watch?v=u1EbGCK6-UA

Skatteetaten har over 6500 ansatte, og består av fem skatteregioner (Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord), tre sentralskattekontor, Skattedirektoratet, Skatteetatens IT- og servicepartner og Skatteopplysningen. Vårt samfunnsoppdrag er å fastsette og kreve inn skatter og avgifter. I tillegg skal vi sikre et oppdatert folkeregister og bidra til samfunnets fellesregister.Vårt arbeid sikre størsteparten av finansieringen av offentlige tjenester og ytelser som helse, omsorg, pensjoner, utdanning m.m.

 

Visjon
Et samfunn der alle vil gjøre opp for seg

 

Verdier
Profesjonell, nytenkende, imøtekommende

 

Hva tilbyr vi våre medarbeidere
Introduksjonskurs og fadderordning
Nyansatte tilbys introduksjonskurs, samt egen fadder.

 

Kompetanse- og karriereutvikling
Vi legger til rette for utvikling av våre ansatte gjennom interne
programmer og eksterne kurs. Vi samarbeider med
utdanningsinstitusjoner, og du vil ha mulighet til å søke om
studiepermisjon.

 

Trening i arbeidstiden
Vi tilbyr muligheten til å trene inntil to timer i arbeidstiden.

 

Balanse mellom karriere og fritid
Kombinert med utfordrende oppgaver, sterke fagmiljø og mange utviklingsmuligheter internt, kan vi tilby våre ansatte en sunn balanse mellom jobb og fritid. Vi har en raus personalpoiltikk, og kan tilby fleksitid, muligheter for betalt overtid og somemrtid (08.00-15.00) i perioden 15.mai til 15.september.

 

Fokus på mangfold og likestilling
Arbeidsmiljøet vårt skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi skal ha variasjon i erfaringer, alder og kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg har Skatteetaten et sterk fokus på likestilling i arbeidsmiljøet, og har bl.a vunnet likestillingspris for det høye antallet kvinnelige ledere i etaten.

 

Søker etter nyansatte med følgende utdanninger
Skatteetaten er en organisasjon som rommer de fleste utdanningsretninger, men de største faggruppene våre er innenfor jus, revisjon, økonomi, IT og informasjonsmedarbeidere. Vi rekrutterer både fra høyskoler og universitet, fra Bachelor nivå og opp til Ph.D.

 

Søker etter personer med følgende egenskaper / verdier / bakgrunn
Skatteetaten er en stor organisasjon med mange ulike jobber, og det vil derfor være ulike ting som blir vektlagt. Generelt kan vi likevel si at vi ser etter kandidater som
kan fortelle noe om hvorfor jobben passer for dem, og hvorfor de vil jobbe hos oss.
I tillegg er det viktig å kunne identifisere seg med våre verdier om å være profesjonell, imøtekommende og nytenkende.

 

Opplæring
Skatteetaten er en lærende organisasjon som stadig utvikler seg til det beste for våre brukere. Dette krever både spisskompetanse og mangfold innen flere områder. Som ansatt i Skatteetaten vil du være en del av et miljø bestående av høy kompetanse og stort engasjement. Det satses på videreutdanning gjennom kurs og annen opplæring, og det er mulighet for permisjon til studier og videreutvikling.

I 2009 utviklet Skatteetaten, i samarbeid med BI, et unikt masterstudium i skatt- og avgiftsrett. Studiet er et deltidsstudie, og går over seks semestre. Studiet har en internasjonal innretting med fokus på høyaktuelle problemstillinger. Skatteetaten tilbyr 70 plasser til sine ansatte hvert år forutsatt to års

Kontaktinformasjon

For kontaktinformasjon om de ulike enhetene se www.skatteetaten.no Kontaktperson Line Marie L. Johansen E-post linemarie.johansen@skatteetaten.no

Trainee

Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS), som er Skatteetatens leverandør av IT- og administrative tjenester tilbyr et to-årig traineeprogram for nyutdannede IT-spesialister. I løpet av de to årene skal lucky patcher for ios traineene arbeide innenfor alle IT-fagmiljøene i SITS. Programmet utgjør en kombinasjon av praksis og teori. Kandidatene vil bli fulgt opp av en egen mentor gjennom hele perioden. I tillegg vil alle få tilgang til en personlig coach for egenutvikling. Opptak skjer hvert år.