Sporveien

http://youtu.be/RhqCpX1YMtk

Sporveien er landets største leverandør av kollektivtrafikk og frakter årlig over 230 millioner passasjerer. Vårt samfunnsoppdrag er å gi mer kollektivtransport for pengene.

waqas_wayalat_og_snorre_lindberg

Sporveien utgjør en vesentlig del av kollektivtrafikken på skinner og hjul i Oslo og Akershus, og er det største kollektivselskapet målt i antall reiser i Norge.

Sporveien er en omfattende virksomhet med blant annet:

  • 230 000 000 reiser hvert år
  • 3 500 medarbeidere
  • 945 trikker, T-banevogner og busser
  • 4,4 milliarder NOK i omsetning
  • 220 000 kvadratmeter eiendomsmasse
  • Kundetilfredshet på over 98 %
  • Regularitet på 99,60 % (angir hvor stor andel av de planlagte avgangene som kjøres)

Kundetilfredshet

Kundetilfredshetsmålinger viser at 99 prosent er fornøyd med vår t-baneleveranse, 98 prosent med vår trikkeleveranse, og 97 prosent med vår bussleveranse.

Vår visjon er “Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg” og i samarbeid med Ruter AS og Oslo Vognselskap AS legger vi grunnlaget for en effektiv og markedsrettet kollektivtrafikk som skal være til det beste for Oslo og Akershus.

fire-glade-gutter-pa-boggi-ryen

Ledende på skinner og hjul

Sporveien kjører all skinnegående kollektivtrafikk med trikk og t-bane i Oslo og Akershus via datterselskapene Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS. Via datterselskapet Unibuss AS har konsernet også en stor andel av den anbudsbaserte busstrafikken i Oslo, Akershus, Vestfold og Oppland. I tillegg eier, forvalter og utvikler virksomheten infrastrukturen som er knyttet til trikk og t-bane. Det vil si at Sporveien har ansvaret for stasjoner, tunneler og bygninger.

Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Gjennom Sporveien Media AS forvaltes og utvikles all trafikkreklamevirksomhet på materiell og eiendom eid eller forvaltet av Ruter og Sporveien. Sporveien ivaretar en stor eiendomsmasse, primært knyttet til driften av kollektivtrafikken.

Kontaktinformasjon