Magien starter utenfor komfortsonen!

Magien starter utenfor komfortsonen!

Magien starter utenfor komfortsonen!

by 01/02/2015

– Hvis man lar frykt ta over, blokkerer man seg selv for veldig mange muligheter. Magien starter utenfor komfortsonen, forteller Nassima Dzair til Ambisjoner.no.
I fjor grunnla Nassima InterBridge, for utviklingen av lederskap med det passende slogan’et: Aktiver ditt potensiale!

Min personlige reise

Gjennom hele barndommen og ungdomsskolen opplevde jeg rasistisk mobbing grunnet at jeg var annerledes. Dette har kanskje vært grunnen til at jeg i dag er veldig følsom ovenfor urettferdighet, fordi jeg selv har følt på hvordan det kjennes. Min nysgjerrighet og mine sterke opplevelser gjorde at jeg tidlig begynte å interessere meg for det som foregikk i verden, det å forstå mennesker, historie og hva mennesker handlinger fører til. Ethvert individs handlinger har effekter på andre mennesker, og man står stadig ovenfor valg, man kan gi næring til frykt og hat, eller være konstruktiv, komme hverandre nærmere og å finne løsninger. Alt henger sammen. Dette er grunnen til at jeg nå har viet mitt liv til å utgjøre en forskjell og det med en sterk tro på det gode og potensialet som ligger i hver og en av oss. Mitt mål er å fokusere på de positive sidene ved mennesker og bygge opp gode verdier hos unge mennesker til å bli fremtidens ledere som skal selv gjøre gode forandringer i sine miljøer.

– InterBridge er et sosialt entreprenørskap som har ulike galaxy s8 tilbud for å utvikle lederskap i ulike sektorer i samfunnet, delta aktivt i samtalene rundt globale spørsmål, og være med på å utvikle løsninger med en interdisiplinær, interkulturell og internasjonal fremgangsmåte, sier Nassima, og fortsetter:

– Noe av arbeidet fokuserer på unge, men det er veldig mange produkter som svarer på et behov. Behovet er å danne broer, fylle opp gapene, ikke bare mellom individer, men også mellom fag og sektorer i næringslivet, og samfunnet. Vi ønsker å gi et mer helhetlig bilde på verden, samtidig som det foregår utvikling.

I august gjennomførte Nassima og et team en intensiv ukes lederskapsprogram i Algerie, ved navn «Social Leadership Academy». 30 utvalgte unge deltagere ble kurset av både nasjonale og internasjonale veiledere. Til tross for at det bød på noen utfordringer underveis, særlig grunnet i det å være i en veldig ulik kontekst, var sluttresultatet vellykket.

– Jeg måtte tilpasse meg en helt annen realitet enn jeg noengang har vært vant med, og møtte helt andre organisatoriske utfordringer, mellommenneskelige utfordringer, og til og med noen uhyggeligheter. Men i ettertid ser jeg også på det som en enorm læringsprosess. Til syvende og sist fikk jo vi dette til, og de unge har blitt kjempeinspirert og er fulle av energi og ambisjoner, og ønsker å oppnå sine mål til tross for at utfordringene de må overkomme er svært vanskelige, deler hun.

Nær døden opplevelse

Som medisinstudent engasjerte Nassima seg i arbeid for menneskerettigheter og fred, gjennom den internasjonale medisinforeningen IFMSA. Hun var både Liaison Officer for Human Rights and Peace, kursleder for foreningen og deltok i mange regionale og internasjonale møter omkring i verden. Det ble et avgjørende år for Nassima.

– På en av disse reisene opplevde jeg en nær-døden ulykke, og da jeg kom hjem til Norge hadde det veldig mange konsekvenser for meg. Min verden raste faktisk helt sammen. Jeg bestemte meg for å gå dypere inn i kunnskapen som jeg hadde brent for så lenge og som kunne gi meg det helhetlige bildet jeg hadde søkt etter så lenge under medisinstudiet. Jeg bestemte meg for å gå på fredsstudier for å tilegne meg dette, sier Nassima.
Hun startet på et studie i Østerrike som var linket til UNESCO, og tok en mastergrad i Peace, Development, Security and Conflict Transformation.

– Samtidig fikk jeg dra til FN Universitetet for fred i Costa Rica og ta en master grad i Gender and Peacebuilding der. Etter det dro jeg til Algerie og startet opp Social Leadership Academy, som var et lederskapsprogram for unge (som beskrevet over). Alt dette endret mitt perspektiv på ting. Man ser ting fra ulike hold, man forstår verden bedre og også hvor heldige vi er. Man forstår utfordrigene som finnes der ute. Jeg linker mitt helseperspektiv til problematikkene rundt krig, konflikt, migrasjon og andre store globale spørsmål.

Nassima legger ikke skjul å at den internasjonale erfaringen har formet henne som en person. Under studiet i Østerrike deltok hun blant annet på i praktisk øvelser med Røde Kors, brannvesenet og den østerriske hæren iscenesatte krisesituasjoner slik at studentene kunne teste deres reaksjoner under stress og harde forhold, og lære å håndtere disse. Det har satt inntrykk særlig når jeg alltid har hatt et kall for å jobbe med/i ekstreme forhold.

– Selvfølgelig er det meget viktig å tilegne seg kunnskap akademisk, men i tillegg er det viktig med praktiske erfaring, og i tillegg er kunnskapen man får fra utfordringene livet kaster ens vei uvurderlige. Til sammen får det en til å ekspandere sine linser på verden, ekspandere kulturforståelse og språkforståelse. Jeg føler det er alt dette som har gjort meg til den jeg er i dag, og det er at jeg er enda mer «meg selv», fortsetter hun.

Man kan ikke kontrollere livet

Hva ser du for seg at du gjør og hvor befinner du deg i fremtiden?
– En av de tingene jeg har lært, er at man ikke kan kontrollere livet. Man kan ha ønsker og mål, og lede seg selv i de retningene man ønsker, men det er visse hendelser som er utenfor ens kontroll. Det er noe som har gjort meg mye mer ydmyk, og fått meg til å forstå at jeg må være åpen for de mulighetene som kommer min vei, samtidig som jeg må være med på å skape de. Jeg vet egentlig ikke hva fremdtiden har å by på, jeg vet at det er mye spennende, og jeg kommer til å lytte til hjertet mitt. Det er mye jeg brenner for, og vi har så mange store globale og lokale utfordringer vi står ovenfor at det er mer enn nok å gjøre, og en ting som er sikker er at jeg har massevis av lidenskap og jeg er forpliktet til å gjøre en forskjell, sier Nassima.

Avslutningsvis deler hun sitt favorittsitat, fra Marianne Williamson:
“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people will not feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It is not just in some of us; it is in everyone and as we let our own light shine, we unconsciously give others permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others” – Marianne Williamson

 

Du har muligheten til å delta på et kurs som hun holder i Oslo den 7 februar:
påmelding “Aktiver Ditt Potensiale

 

Kommentarer

kommentarer