Diakonhjemmet

Diakonhjemmet

Diakonhjemmet Høgskole er en akkreditert, privat utdanningsinstitusjon med attraktive studietilbud innen helse- og sosialfag, diakoni og ledelse. Vi er i dag landets største diakonale høgskole. Høgskolen har ca. 2200 studenter på ulike bachelor-, master- og videreutdanninger og er lokalisert både i Oslo og Sandnes. Høgskolen er første institusjon i Norden som tilbyr doktorgradsstudium i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Som høyere utdanningsinstitusjon er våre oppgaver å drive utdanning, forskning og formidling. Høgskolen tilbyr utdanning til tjenester innen helse-, sosial- og kirkesektorene, forsker på profesjonell praksis innenfor de samme tjenestene, og setter dem inn i en verdimessig sammenheng.

Høgskolens virksomhet skal være diakonalt forankret. Det innebærer et verdiforankret, faglig engasjement for et menneskevennlig samfunn. Diakonhjemmets motto er «Engasjert for mennesket».

Høgskolens diakonale profil og egenart

Diakonhjemmet er den kristne kirkens omsorgstjeneste. Høgskolens formål er å utfordre og utruste mennesker til tjeneste for sine medmennesker. De studiene høgskolen tilbyr, skal utdanne profesjonelle yrkesutøvere til helse- og velferdstjenester i samfunn og kirke. Utdanningene retter seg særlig mot mennesker i sårbare, utsatte og marginaliserte posisjoner, og skal bidra til å styrke tjenestene overfor disse gruppene. Høgskolen har som mål å utdanne kandidater med høy kompetanse og fokus på profesjonalitet og kontinuerlig kvalitetsutvikling i tjenestene. I tillegg skal kandidater som går ut fra høgskolen ha et særpreg, en tilleggskompetanse, som er kjennetegnet av:

  • Grunnleggende kjennskap til den diakonale tradisjon og hvordan denne relaterer seg til andre tradisjoner i samme felt
  • Et reflektert forhold til eget livs- og menneskesyn, og menneskesynet i ulike tradisjoner og praksisområder
  • En «forhøyet» verdibevissthet og etisk kompetanse
  • Livssynskompetanse, dvs. evne og ferdigheter til å møte og livsspørsmål, eksistensielle og åndelige spørsmål basert på den andres livssyn og tro
  • Evne til tverrkulturell kommunikasjon og samhandling
  • Et reflektert forhold til profesjonenes og egen makt i relasjoner, og evne til å arbeid i partnerskap med brukere/pasienter/pårørende
  • Evne til å arbeide med respekt og fremme vekst og myndiggjøring
  • Evne til å artikulere og reflektere over verdier og verdienes grunnlag

Kontaktinformasjon

 

Studietilbud

Informasjon om studietilbudene finner du her

Bachelorstudier

Mastergrader

Etter- og videreutdanning

Ph.d.

Delstudier i utlandet

Studier A–Å

Siste artikler