Heltberg International School

Heltberg International School

http://www.youtube.com/watch?v=beEbnpu5Kwo

Ta VG2 i England og opplev et år som er annerledes!
Utveksling er en unik sjanse til å lære et nytt språk og til å bli godt kjent med en ny kultur.

• Gå på engelsk skole et år og få året godkjent

• Lev i engelskspråklig miljø

• Bo i engelsk vertsfamilie

• Trygg og personlig oppfølging

Heltberg International School har sendt VG2 elever fra Norge til England i over 14 år. Skoletilbudet i England kan tilby mange spennende programområder for både studiespesialisering og for yrkesfag elever. Undervisningen har en høy kvalitet hvor lærerne er spesialister på sine områder. De krever mye av elevene men er samtidig flinke til å hjelpe og følge opp den enkelte elev med fokus på gode resultater.

Heltberg International School er kjent for å tilrettelegge et solid utvekslingsprogram som tar hensyn til de norske utdanningskrav. Vi følger elevens løp gjennom hele året og har et tett samarbeid med partnerskolene, både på det faglige og det sosiale plan.

Reiser du med Heltberg International School, vil du gå i engelske klasser sammen med engelske elever. I tillegg får du undervisning i norsk, og andre obligatoriske fellesfag sammen med de andre norske elevene. Dermed får du full faglig uttelling i forhold til VG2 i Norge, og med bestått år i England, kan du gå direkte inn i VG3 når du kommer hjem.

Som Heltberg International School elev, bor du i engelsk vertsfamilie. Her blir du godt kjent med engelsk kultur og du kan utfordre deg selv og lære å stå på egne ben, borte fra mor og far, men likevel innenfor trygge rammer. Du får et godt innblikk i hvordan engelske familier har det i hverdagen. Et vellykket år i York beror mye på at man føler seg trygg og avslappet i den familie
man bor, derfor er du selv med på å velge den familien du skal bo hos.

Et år som utvekslingselev er en modningsprosess. De som velger å ta VG2 i England, utfordrer seg selv ved at de skifter både skole- og hjemmemiljø. Alt er nytt i starten og man må finne seg til rette i en ny verden. Dette er både spennende og utfordrende og ikke minst lærerikt! Man får gode engelsk kunnskaper, lærer masse om engelsk kultur og samfunn og sist men ikke minst lærer man også mye om seg selv.

Heltberg International School er en liten organisasjon som legger stor vekt på det personlige. Opptak baserer seg på karakterer og motivasjon. Når vi har mottatt dine søknadspapirer, blir du og dine foreldre innkalt til en samtale.

 

Kontaktinformasjon

 

Søknadsinformasjon

Oslo: Heltberg Private Gymnas Oslo er ikke med i Vigo inntak, men har eget inntakskontor. Dette innebærer at du må søke via våre nettsider. Du kan med andre ord ikke søke via Vigo.

Drammen: For søkere til Heltberg Private Gymnas Drammen, finnes vi nå på VIGO i Buskerud. Vi ønsker at våre søkere søker via VIGO i tillegg til våre nettsider.

Søknadsfristen er 1. mars.

Ålesund: For å søke til Ålesund Toppidrettsgymnas bruker du dette søknadsskjemaet.

Molde: For å søke til Molde Toppidrettsgymnas bruker du dette søknadsskjemaet.

Siste artikler