Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er en av landets største høgskoler med 6500 studenter og 650 ansatte. Vi tilbyr et bredt spekter av utdanninger innen:  ingeniørutdanning, økonomi og administrasjon, lærerutdanning og helse- og sosialfag. Vi tilbyr også en rekke etter- og videreutdanninger.

Utdanning for fremtiden
Høgskolen i Bergen er en profesjonshøgskole, som utdanner for yrke. Studentene våre er ønsket i arbeidsmarkedet. Det vil være stort behov for ingeniører, lærere, helse- og sosialfagarbeidere fremover. Hos oss får du en utdanning for fremtiden.

Nærhet til samfunn og næringsliv
Nærhet til arbeidsmarkedet er en viktig del av våre utdanninger. Svært mange av utdanningene våre har praksis i studietiden. Høgskolen i Bergen har også et godt og nært samarbeid med næringslivet i regionen, og studentene kommer nær det yrket de utdanner seg til.

Godt studiemiljø
Som student ved Høgskolen i Bergen møter du dyktige fagfolk som er opptatt av å følge opp og legge til rette for studentene. Undersøkelser viser at mange av studentene lykkes med studiene, og at de trives hos oss.

Som student ved høgskolen har du rett til å ta deler av utdanningen din i utlandet, og mange benytter seg av denne muligheten. Vi har avtaler med institusjoner i alle verdensdeler. Du finner mer informasjon på nettsidene våre www.hib.no

 

Studentsamskipnaden i Bergen

Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) er en organisasjon som arbeider for at du skal ha det bra som student i Bergen. SiBs hovedoppgave er å tilby rimelige og gode velferdstilbud som kan gjøre studiehverdagen litt lettere. Forutsetningen er at du betaler semesteravgiften, som bidrar til å finansiere velferdstilbudene.SiB huser ca. 3350 studenter, driver fire treningssenter, Karrieresenteret, 20 serveringssteder og mer enn 300 barnehageplasser for studenter, samt fagbokhandelen Studia. Studenter som er tilsluttet SiB får også delvis refundert sine utgifter til lege, samt gratis psykolog- og rådgivningstilbud. BarnehageBoligFaglitteraturMat og drikkeTreningVeiledning og helse Tilhørende studentorganisasjon(er)
Det finnes en rekke studentaktiviteter og studentorganisasjoner for deg som har lyst til å engasjere deg. Les mer på: studenthverdag Fasiliteter
Høgskolen har bibliotek på fem studiesteder. Finn mer informasjon her

 

Kontaktinformasjon

 

Siste artikler