Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ble etablert i 1971 og har som sitt formål å drive høyere utdanning og forsking. Høgskolen har en studieportefølje med hovedvekt på en medie- og samfunnsfaglig profil, og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til etter- og videreutdanning. Høgskolen har ca. 4800 studenter, hvorav 700 er deltids- og fjernundervisningsstudentar, og over 300 ansatte.

Visjon og verdier

“Høgskolen i Lillehammer – læring og opplevelser for livet” Høgskolen skal preges av åpenhet, nærhet og dialog, respekt og intellektuell redelighet. Den bygger på akademisk frihet og bidrar til en konstruktiv og kritisk fag- og samfunnsforståelse. Høgskolen i Lillehammer skal fremstå som et attraktivt og profilert lærested med konkurransedyktige og robuste fagmiljøer, kjent for høg studie- og forskningskvalitet. Høgskolen skal være en lærende organisasjon og arbeide for likestilling og antidiskriminering.

Årsstudium
Et årsstudium gir deg grunnleggende innsikt i et fagfelt. På den måten gir disse studiene verdifull ballast ved senere valg av studieretning. Du oppnår 60 studiepoeng etter fullført årsstudium.

Les mer

Bachelorstudier

Bachelorgraden oppnås normalt etter tre års studier og gir 180 studiepoeng. Første studieår består av grunnleggende emner som gir deg en innføring i bredden i fagområdet. I andre og tredje studieår tilbys emner som gir deg ytterligere innføring og faglig fordypning. Studiene avsluttes som regel med en bacheloroppgave.

Les mer om HiLs bachelorstudier her

Masterstudier

Masterprogrammene ved HiL er på 90 – 120 studiepoeng og kan tas på hel- eller deltid over to – fire år. Du må ha en bachelorgrad med relevant fordypning for å komme inn på et masterstudium.

Mer om HiLs mastertilbud her

Etter- og videreutdanning

Høgskolen i Lillehammer tilbyr etter- og videreutdanningsstudier (EVU-studier). Dette er studier som er tilrettelagt for deg som ønsker å kombinere studier med arbeid eller andre aktiviteter. En samlingsbasert studiemodell gjør det mulig å følge undervisningen, selv om du ikke bor i Lillehammer eller nærområdene.

Les mer om HiLs etter- og videreutdanningstilbud her

Oppdrag og samarbeid

Høgskolen i Lillehammer ønsker å legge til rette for samarbeid og dialog med samfunns- og næringsliv gjennom nettverksbygging, utdanningsprosjekter, forskningsprosjekter, praksisplasser med mer. Vi kan tilby forskningsoppdrag, foredrag eller lignende innenfor et bredt spekter av fagområder, vi kan utvikle kurs eller studier, video eller mulitimedieproduksjoner, og vi kan arrangere konferanser eller seminarer.

Jobbmuligheter

“Lillehammer – læring og opplevelser for livet”

Høgskolen i Lillehammer tilbyr en rekke studier innen film- og fjernsynsfag, sosialfag, reiselivsfag, økonomi- og administrasjons fag og samfunns- og kulturfag. Høgskolen ligger i et vakkert parkmiljø ca. 5 km nord for Lillehammer sentrum og har ca. 4800 studenter (hvorav ca. 700 deltids- og fjernundervisningsstudenter) og 350 medarbeidere

Kontaktinformasjon

 

Siste artikler