Høgskolen i Molde

Velkommen som student til høsten

Vitenskapelig høgskole i logistikk tilbyr rundt 30 ulike studieprogram innen logistikk, økonomi, IT, idrett, juss, samfunnsfag og helse- og sosialfag. I overkant av 2500 studenter og rundt 200 ansatte er tilknyttet HiMolde, med tilhold både i Molde, Kristiansund og Ålesund.
HiMolde holder til i vakre omgivelser på Kvam, 3 kilometer vest for Molde sentrum. En topp moderne campus gjør at studenter og ansatte har de beste forutsetninger til å skape et godt arbeids- og studiemiljø

For enkelte av studieprogrammene vil det i tillegg være fagplaner som gir ytterligere detaljinformasjon. Dette gjelder spesielt for studieprogram innen helse- og sosialfag.

Utplassering i bedrift

Alle bachelorstudentene i logistikk ved HiMolde kan velge ett semester hvor en jobber i bedrift i Norge eller i utlandet så sant de oppfyller karakterkravet for utplassering. Se mer om dette i studiehåndboka, emnekode SCM400. Studenten jobber da med faglige relevante oppgaver i bedriften og skriver en fordypningsoppgave om en bestemt problemstilling.

Studentutveksling

Møt andre kulturer, lær deg flere språk, skaff deg kunnskap om verden omkring deg, – og bli ettertraktet på jobbmarkedet! Høgskolen i Molde har flere utvekslingsavtaler som gir mulighet for å ta ett eller to semester av studiet i utlandet under studietiden din i Molde.

Dermed kan du bytte ut ett semester eller ett år av studiet i Molde med et tilsvarende studium ved en av våre samarbeidsinstitusjoner. Studietiden ute godkjennes som en del av utdanningen din ved Høgskolen i Molde.

Studieprogram

Idrett
Sport Management
ØkonomiØkonomi
ITIT SykepleieSykepleie
Juss og samfunnsfagJuss og samfunnsfag VernepleieVernepleie
 LogistikkLogistikk  Master og videreutdanninger i helse- og sosialfagMaster og videreutdanninger HS

 

Kontaktinformasjon

Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Besøksadresse: Britvegen 2, 6410 Molde Telefon : +47 71 21 40 00 Telefax : +47 71 21 41 00 E-post : post@himolde.no Lenke til lokalavisa

Siste artikler