Høgskolen i Telemark

Med rundt 160 ulike studier som også inkluderer 13 masterstudier, har Høgskolen i Telemark det bredeste studietilbudet av alle høgskolene i Norge. Studiene spenner fra ingeniør til lærerutdanninger, idrett, natur og miljøvern, kunst og kultur, informatikk, økonomi, språk, litteratur og helse- og sosialfag. Noe av dette får du et lite glimt av i denne avisen.

Vi er opptatt av at studentene opplever en høgskole som er jordnær, ujålete og hjelpsom. Vi legger vekt på å tilby både solid faglig kvalitet og et sosialt og godt læringsmiljø for studentene.

Høgskolen i Telemark er på vei mot universitetsstatus.

Det betyr at vi vil beholde og videreutvikle de solide utdanningene og det gode og engasjerende studie– miljøet. Men i tillegg blir det blant annet mulighet til å ta doktorgrader ved tre forskningsområder.

Enten valget faller på Bø, Drammen, Notodden, Pors- grunn eller Rauland vil studentene møte et inkluder- ende studentliv. Her vil de knytte gode vennskaps- bånd og opparbeide seg et nettverk som de kan få glede av gjennom hele livet.

 

STUDIER

 • lærerutdanning
 • Ingeniør- og teknologiutdanning
 • Kunst, design- og tradisjonskunstutdanning
 • Folkemusikk og tradisjonskunst
 • Informatikk, økonomi- og administrasjonutdanning
 • Kultur- og humanistiske fag
 • Idrett, kroppsøving- og friluftslivutdanning
 • Natur- og miljøutdanning
 • Helse- og sosialfagutdanning
 • Nettstudier
 • Kurs- og videreutdanning
 • Opptak til studier ved HIT

 

STUDIESTEDENE

Studiested Bø

Bø lever ca 1800 studenter i en god blanding av trygg bygd og pulserende bymiljø.Kultur- og idrettstilbudet er stort og variert.. Vi har over 60 studier innen fagområdene idrett og friluftsliv, kultur-og humanistiske fag,