NHH

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole er landets ledende fagmiljø for forskning og utdanning innen økonomi og administrasjon.

NHH fokuserer på kvalitet og praktisk relevans. Høyskolen tilbyr master i regnskap og revisjon og Siviløkonomutdanning. Siviløkonomstudiet består av en 3-årig Bachelor i økonomi og administrasjon og en Master i økonomi og administrasjon. Med en bachelorgrad fra Norges Handelshøyskole har du rett til overgang til de 2-årige masterstudiene.

 • Hvorfor velge Norges Handelshøyskole?
 • Norges ledende fagmiljø
 • Studer sammen med de beste og mest motiverte studentene
 • Stor valgfrihet i studiet
 • Kombiner mastergraden med en CEMS – Master in International Management
 • Landets beste tilbud om utveksling
 • Studere der næringslivet rekrutterer aktivt nesten hver eneste dag
 • Kanskje landets mest aktive studentforening

NHH har et internasjonalt miljø som rekrutterer studenter fra hele verden. Høsten 2009 var ca hver 5.nye student utenlandsk. Studenter på Norges Handelshøyskole kan reise på utveksling både på bachelor- og masternivå, og ca 75 prosent av alle NHH-studentene velger å ta minst ett semester i utlandet. NHH samarbeider om utveksling med de beste lærestedene verden over, og har avtaler med over 130 læresteder i 37 land på 5 kontinent.

 

På Norges Handelshøyskole er språk- og kulturforståelse et viktig supplement til de økonomiske fagene. Mange studenter velger språk som valgfag slik at de er godt rustet til sitt utvekslingsopphold.

Kontaktinformasjon

 

 • Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  Postboks 235
  3603 Kongsberg
 • Tlf: 31 00 80 00
 • postmottak@hbv.no
 • http://www.hbv.no

Studiemiljø

NHH har kanskje landets mest aktive studentmiljø. Over 40 prosent har hatt tillitsverv i en av studentforeningens (NHHS) 25 underutvalg eller nærmere 40 interessegrupper. I NHHS finner du blant annet grupper innen idrett, musikk, kultur, humanitært arbeid, media og næringsliv.

Studietilbud finner du her

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet for NHH-kandidater er svært godt. De rekrutteres til alle bransjer som ledere, rådgivere og fagkonsulenter. På Norges Handelshøyskole er det bedriftspresentasjoner nesten daglig og hvert år besøker mer enn 70 bedrifter Karrieredagen. I tillegg er det en egen Karrieredag for internasjonal rekruttering.

Siste artikler