NMBU

NMBU

Visjon: Kunnskap for livet NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon, teknologi, økonomi og areal- og ressursforvaltning. Fakulteter og institutter Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Om NMBUs fagområder Fremtidens store globale utfordringer er knyttet til klima, mat, miljø, areal og bioøkonomi. Alt handler om vårt felles livsgrunnlag. Nøkkelen til å løse disse utfordringene ligger innen NMBU sine fagområder. Studier innen fagområder: Akvakultur, husdyr- og landbruksfag Lærer- og lektorutdanning Matematikk, natur- og realfag Samfunnsfag Teknologi, sivilingeniør og arkitektur Veterinærmedisin og helsefag Økonomi og administrasjon Studietilbud ved NMBU NMBU har fremtidens mest etterspurte utdanninger som gir deg kunnskap for livet. Bachelorprogrammer (3 år) 5 – 6 årige programmer Dyrepleier – høgskolekandidat Ettårig grunnstudium (gir realfagskompetanse) Frie realfag Med bachelorgrad: Masterprogrammer (2 år) Opptak til høyere årstrinn i fem-årige masterprogrammer Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Med mastergrad: PhD studier Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Andre: Dyrepleier – høgskolekandidat Enkeltemner Erfaringsbaserte masterprogrammer Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)

Kontaktinformasjon

Studietilbud

For deg som kommer rett fra videregående skole kan NMBU tilby 17 bachelorprogrammer, profesjonsstudium innen veterinærmedisin og dyrepleie, 11 fem-årige masterprogrammer samt ettårig grunnstudium og frie realfag. NMBU tilbyr også 31 to-årige masterprogrammer. http://www.nmbu.no/studier/studietilbud

Latests News

Med hjertet på rette stedet

Med hjertet på rette stedet

Harley Hanson holdt på å ødelegge seg selv ved å leve et vilt liv. Nå hjelper han ungdommer til å komme på rett vei og leve det livet de ønsker.

Magien starter utenfor komfortsonen!

Magien starter utenfor komfortsonen!

Nassima Dzair er en ung visjonær entrepreneur, internasjonal foredragsholder, konsulent og initiativtaker i samfunns- og helseprosjekter

Magien starter utenfor komfortsonen

Nassima Dzair er en ung visjonær entrepreneur, internasjonal foredragsholder, konsulent