NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
NTNU

http://www.youtube.com/watch?v=Rv-4ZQ8dFYM

Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

NTNU er et tradisjonsrikt universitet som høster internasjonal anerkjennelse. Vi har en lang tradisjon for å produsere kunnskap som blir nyttiggjort over hele verden. Dette vet vi gjør studiene inspirerende for mange av våre studenter.
Antall studenter
NTNU har ca 22 000 studenter fordelt på ca 200 studieprogram. Vi tar opp ca 8000 nye studenter hvert år. NTNU har nesten 10% internasjonale studenter.

Studietilbud

10 gode grunner til å velge NTNU

 

1. Du kan velge fra Norges største studietilbud

2. Du kommer høyst sannsynlig raskt i jobb etter studiene

3. Du får et verdifullt vitnemål

4. Du får se verden

5. Du får lære av de beste

6. Du blir sjelden alene

7. Du blir en del av Norges beste studentmiljø

8. Du kan trene i Norges største idrettslag

9. Du er garantert tak over hodet

10. Vi hjelper deg i gang

  En fullstendig oversikt over NTNUs studietilbud finner du på nettsiden vår:www.ntnu.no/studier

Søknadsinformasjon

Opptak til de fleste grunnstudier skjer via Samordna opptak. For 2-årige masterprogram søkes det direkte til NTNU. Søknadsfrist for de fleste studier er 15.april. For mer informasjon om opptak:  www.ntnu.no/opptak

Jobbmuligheter

Studenter som er uteksaminerte fra NTNU er attraktive i arbeidsmarkedet. Universitetet har tett samarbeid med næringslivet og det blir arrangert karrieredager hvor studentene kan etablere kontakt med relevante bedrifter.

Kontaktinformasjon

 

  • NTNU, 7491 Trondheim
  • Tlf: 73 59 50 00 (Sentralbord)
  • postmottak@adm.ntnu.noo
  • http://www.ntnu.no/

Studiemiljø

Trondheim er flere ganger kåret til Norges beste studentby. Du finner ut hvorfor ved å besøke nettsidene våre: www.ntnu.no/student . Her finner du blant annet informasjon om hvilke studentaktiviteter som finnes, oversikt over ulike studentorganisasjoner samt intervjuer med noen av våre studenter.

Siste artikler